การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรียนเชิญ นักทัศนมาตรศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะทัศนามาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในวันศุกร์ที่ 29 – วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ตึก 15 (อาคาร Digital Multimedia Complex) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรังสิต เวลา 08.30-16.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามลิงค์นี้ครับ → แผ่นพับงานประชุมวิชาการ มหาวิยาลัยรังสิต2016

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามลิงค์นี้ครับ → ลงทะเบียน

ขอบคุณครับ

สมาคมนักทศนมาตรศาสตร์ไทย

Leave a Comment