ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 2 ตำแหน่ง โดย ภาควิชาจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

 

เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 2 ตำแหน่ง โดย ภาควิชาจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. จบทัศนมาตรศาตร์บัณฑิต
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ

สำหรับผู้ที่กำลังสอบใบอนุญาตในปีนี้หากทราบผลการสอบแล้วสามารถสมัครได้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีทุนให้ไปศึกษาต่อหลังจากที่ทำงานครบ 1ปี รายละเอียดการคัดเลือกติดต่อที่ คุณธัญญารัตน์ ไชยชนะ [email protected] ได้ตั้งแต่ตอนนี้ เป็นต้นไป