เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560 (ลงทะเบียนได้ที่นี่)

เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560 (ลงทะเบียนได้ที่นี่)

เนื่องในวาระที่สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย โดยความร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ความร่วมมือของสาขาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ทางสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้  โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่  15 มิถุนายน 2560  ผ่านระบบออนไลน์ได้ตามลิงค์นี้ → ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ 

อัตราค่าลงทะเบียน

สามารถดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯได้ที่นี่ → จดหมายเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ

1. สมาชิกสามัญ และวิสามัญ ของสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย

2. นักศึกษา คณะทัศนมาตรศาสตร์

3. บุคคลากรผู้ประกอบวิชาชีพทางสายตา

4. บุคคลากรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯแล้ว สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทางลิงค์นี้ครับ → ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ

สำหรับท่านที่ต้องการจองโรงแรมในบริเวณใกล้สถานที่จัดงานครับ (โปรดใช้ใบสำรองห้องพักตามลิงค์ด้านล่าง ในการติดต่อกับโรงแรม เพื่อรับสิทธิ์ห้องพักราคาพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ)

1. Hotel ibis Bangkok IMPACT → ใบสำรองห้องพัก Hotel ibis Bangkok IMPACT

2. Novotel Bangkok IMPACT → ใบสำรองห้องพัก Novotel Bangkok IMPACT

 

**หมายเหตุ** ข้าราชการ พนักงานของมหาวิทยาลัยและพนักงานอื่นๆ ของรัฐ สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกจ่ายได้ตามระเบียบของต้นสังกัด

ผู้ประสานงาน

คุณสาธิต จันทร์สมุด โทร 0844604107
คุณอักษร ผดุงเกียรติสกุล  โทร 0993210925
E-mail : [email protected]

Leave a Comment