รายชื่อนักทัศนมาตรที่ถึงกำหนดต่อใบอนุญาตฯภายในปี พ.ศ. 2560
Permalink

รายชื่อนักทัศนมาตรที่ถึงกำหนดต่อใบอนุญาตฯภายในปี พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์จากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง การต่อหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตร ตามที่ท่านได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์จากกระทรวงสาธารณะสุข มีระยะเวลา 2 ปี ดังนี้ รุ่นที่ 1   นับตั้งแต่  วันที่ 8     …

Continue Reading →

เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560 (ลงทะเบียนได้ที่นี่)
Permalink

เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560 (ลงทะเบียนได้ที่นี่)

เนื่องในวาระที่สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย โดยความร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ความร่วมมือของสาขาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ทางสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้  โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ …

Continue Reading →

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
Permalink

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

เรียนเชิญ นักทัศนมาตรศาสตร์ทุกท่านเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะทัศนามาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันศุกร์ที่ 29 – วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559 ณ ตึก 15…

Continue Reading →

รายชื่อนักทัศนมาตรที่ถึงกำหนดต่ออายุใบอนุญาต
Permalink

รายชื่อนักทัศนมาตรที่ถึงกำหนดต่ออายุใบอนุญาต

รายชื่อนักทัศนมาตรที่ต้องอายุใบอนุญาตภายในปีพ.ศ.2559 มีจำนวนทั้งสิ้น 66 ท่าน ดังนี้ครับ ลำดับ คำนำ ชื่อ นามสกุล ต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ 1 นาย กิติธันย์ อธิหิรัญนรภัทร์ 23…

Continue Reading →

งานสัมมนาวิชาการทางวิชาชีพทัศนมาตร ที่น่าสนใจในต่างประเทศ
Permalink

งานสัมมนาวิชาการทางวิชาชีพทัศนมาตร ที่น่าสนใจในต่างประเทศ

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 มีงานสัมมนาวิชาการทางวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ ในต่างประเทศ 2 งานด้วยกันครับ งานแรก Vision by Design Asia 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์ วันที่…

Continue Reading →

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Permalink
Featured

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครอาจารย์ประจำ 2 ตำแหน่ง โดย ภาควิชาจะเปิดสอนในปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

Continue Reading →