เรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559
Permalink

เรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559

เรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ, นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ และผู้ปฏิบัติวิชาชีพทางสายตาที่สนใจ ร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 สมาคม นักทัศนมาตรศาสตร์ไทย ได้ร่วมมือกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดงานสัมมนาวิชาการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ อัพเดตข้อมูลทางวิชาการและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยหัวข้อสัมมนาในครั้งนี้คือเรื่อง “สายตายาวตามวัย และการจัดการ…

Continue Reading →