งานสัมมนาวิชาการทางวิชาชีพทัศนมาตร ที่น่าสนใจในต่างประเทศ
Permalink

งานสัมมนาวิชาการทางวิชาชีพทัศนมาตร ที่น่าสนใจในต่างประเทศ

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 มีงานสัมมนาวิชาการทางวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ ในต่างประเทศ 2 งานด้วยกันครับ งานแรก Vision by Design Asia 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์ วันที่…

Continue Reading →