เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560 (ลงทะเบียนได้ที่นี่)
Permalink

เรียนเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่1 ประจำปี พ.ศ.2560 (ลงทะเบียนได้ที่นี่)

เนื่องในวาระที่สมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย โดยความร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ความร่วมมือของสาขาทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านทัศนมาตรศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 ทางสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้  โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ …

Continue Reading →