สังเกตได้อย่างไร ว่าลูกตาเข !!!!!!
Permalink

สังเกตได้อย่างไร ว่าลูกตาเข !!!!!!

ตาเขหรือตาเหล่ คือ ภาวะที่ตาทั้งสองข้างมองไปคนละทิศทางไม่ขนานกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่พ่อแม่หลายๆคนวิตกกังวล โดยตาเขนั้นอาจเห็นว่าเป็นตลอดเวลา (Tropia) หรือบางครั้งตาตรง บางครั้งตาเข อาจเป็นข้างเดียวหรือสลับข้าง และอาจจะเกิดได้ตั้งแต่วัยแรกเกิดหรือเริ่มเป็นภายหลังก็ได้

Continue Reading →